24 مهر 1400
دمای مشهد: 22
ورود | ثبت نام

تماس با ما

تلفن دفتر مرکزی: (۵خط) ۵-۳۷۲۸۸۸۸۱-۰۵۱

نمابر: ۳۷۲۳۸۳۱۰-۰۵۱

روابط‌عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰-۰۵۱

آگهی نمابر :۳۷۱۲۳۹۴۱-۰۵۱- ۳۷۱۲۳۹۴۲-۰۵۱

 -------------------------------------------------

نشانی ایمیل : info@shahraraNews.ir

-------------------------------------------------

شماره پیامک: ۳۰۰۰۷۲۸۹

-------------------------------------------------

نشانی: مشهد / خیابان دانشگاه / نبش دانشگاه یک

فرم تماس با ما

کد امنیتی